Tietoa kaivosta | Vesikaivohuolto Vipe Oy
Siirry sisältöön

Vesikaivot

Hyvällä vedellä on iso merkitys hyvinvoinnillesi!

Mikä nautinto lasillinen raikasta vettä onkaan – tai peseytyminen siinä!

Silti Suomessakaan laadukas vesi ei aina ole itsestäänselvyys. Hyväkuntoisesta kaivosta saadaan useimmiten hyvää luonnonvettä. Meidän tehtävämme on varmistaa, että kaivosi toimii kuten sen on tarkoitus ja sinä saat kaivostasi laatuvettä.

Millaista on hyvä vesi?

Perinteinen määritelmä hyvälle vedelle on, että se on hajutonta, väritöntä ja mautonta. ​Sen lisäksi sen tulee täyttää myös muita tärkeitä kriteereitä.

​Hyvässä vedessä ei ole myöskään bakteereita, epäpuhtauksia tai muita haitallisia aineita, kuten arseenia, radonia tai uraania. Myös sen pH:n tulee olla sopiva.

Nämä kaikki ovat asioita, joita ei aistinvaraisesti pysty selvittämään. Tarvitaan siis myös laboratoriotutkimuksia, jotta voidaan varmistua veden laadusta. Vipe Oy:n kaivohuoltoon voidaan sisällyttää Eurofins-laboratorioiden tekemä sertifioitu veden laboratoriotutkimus. Sen teettämisestä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Ihmiskehosta noin 70 % on vettä. Vesi on yksi aineenvaihduntamme ja terveytemme peruspilareita. On siis todella tärkeää, että käyttämämme vesi on puhdasta ja laadukasta – vedellä on väliä! Päivittäin vettä tulisi nauttia vähintään 1,5 litraa.

Millainen on hyvä kaivo?

Tutkimusten mukaan kaivojen suurin ongelma on rakenteiden puutteellisuus, rikkonaisuus ja säännöllisen huollon puute.

Kaivo kannattaakin laittaa kerralla kuntoon ja huollattaa säännöllisesti. ​Vesikaivohuolto Vipe Oy on asiantuntija kunnostamaan vanhan kaivosi tai tekemään uuden juomavesikaivon parhaalle kaivonpaikalle tontillasi.

Hyvä kaivo – hyvä vesi!

Vanhan kaivon kunnostus kannattaa. Hyvään kaivoon tulee vesi pohjan kautta. Pintavesien joutuminen kaivoon estetään muokkaamalla kaivoa ympäröivän maan muoto. Myös kansirakenteiden kunto ja kaivonrenkaiden tiiviys varmistetaan.

Voit tilata Vesikaivohuolto Vipen tarkastamaan ja kunnostamaan kaivosi, ota yhteyttä!

Asiantuntijan VIPE-KAIVOTARVIKKEITA saat tilauksesta Vesikaivohuolto Vipestä.

Kaivoasioista voi lukea lisää www.ymparisto.fi -sivuilta

Rengaskaivo, porakaivo vai Vipe Akva?

Betoniregaskaivo on yleisin kaivomuoto.

Suuri osa vesihuollon ammattilaisista suosittelee nykyään rengaskaivoa porakaivon sijaan. Porakaivon rakentaminen on hintavaa, sen huolto hankalaa ja vesinäytteistä löytyy usein täysin mauttomia ja hajuttomia myrkkyjä: arseenia, radonia ja uraania, jotka ovat terveysriskejä.

Betonirengaskaivolle on erinomainen vaihtoehto: Vipe Akva siiviläputkikaivo. Se on syntynyt Vesikaivohuolto Vipe Oy:n tuotekehittelyn tuloksena. Se on elintarvikemuovista valmistettu, turvallinen ja helppo asentaa ja sen ylläpito on helppoa ja hygienistä.

Kunnallistekniikka vai oma kaivo?

Asiantuntijat suosittelevat vertailemaan vedenhankintajärjestelmiä. Lisää puolueetonta tietoa saat esim. kuntasi terveystarkastajalta.

Suunniteltaessa kiinteistön vedenhankintaa haja-asutus- tai kesämökkialueella, huomioi ainakin seuraavat asiat:

  • Selvitä, onko alueelle tulossa kunnallistekniikka ja sen rakentamisen aikataulut. Kovin pitkät, vähällä käytöllä olevat juomavesiverkot eivät ole suositeltavia, koska seistessään putkistossa veden laatu ja maku kärsii.
  • Kunnallistekniikan liittymämaksun lisäksi maksat veden kulutuksen mukaista käyttömaksua. Omassa kaivossa maksat perustamiskustannukset sekä maksun 3–5 vuoden välein tehtäväksi suositeltavasta kuntotarkastuksesta ja tarvittavista huolloista.
  • Vaikka kunnallistekniikka ulottuisi kiinteistölle, kannattaa omaa kaivoa pitää kunnossa varavesilähteenä esim. sähkökatkojen varalle. Kaivo voidaan varustaa pumppausjärjestelmällä, joka ei ole sähköstä riippuvainen.