Siirry sisältöön

Vesinäytteet ja -analyysit

Viranomaiset suosittelevat veden laadun tutkimista joka kolmas vuosi.

Laajempi vesitutkimus kannattaa tehdä siinä tapauksessa, jos kiinteistö vaihtaa omistajaa, kaivoveden epäillään aiheuttavan terveysriskejä tai epäillään ympäristöriskejä.

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista 401/2001)

Vesikaivohuolto Vipe Oy:n kuntotarkastajat ottavat tarvittaessa sertifioidun vesinäytteen kaivokohtaiset tekijät huomioiden. Vesinäytteet tutkitaan Ruokaviraston hyväksymässä Eurofins Scientificin laboratoriossa Lahdessa. Tulokset ovat luotettavat, kun näyte on otettu sertifioidusti ja tutkimukset on tehty terveydensuojelulain nojalla hyväksytyssä laboratoriossa.

Vesinäytepaketit

Kuntotarkastuksen yhteydessä otettuna näytteenottokulut sisältyvät tarkastusmaksun hintaan.
Näytteenottotarvikkeet (25 €) veloitetaan erikseen sekä vesianalyysit tutkimuksen laajuuden mukaan.

Mikäli käymme ottamassa pelkästään vesinäytteen, veloitamme näytteenottokulut kaivon sijainnin mukaan.

Bakteerit (mikrobiologinen laatu) 80 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit​, koliformiset bakteerit

Rengaskaivo, suppea vesinäyte 125 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit​, koliformiset bakteerit, CODMn, mangaani, rauta, kalsium

Rengaskaivo, laaja vesinäyte 165 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit, koliformiset bakteerit, CODMn, fluoridi, nitraatti, mangaani, pH, rauta, kalsium

Porakaivo, suppea vesinäyte 175 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit, koliformiset bakteerit, arseeni, radon, uraani, kalsium

Porakaivo, laaja vesinäyte 299 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit, koliformiset bakteerit, CODMn, fluoridi, nitraatti, mangaani, pH, rauta, arseeni, radon, uraani, kloridi, kokonaiskovuus, sähkönjohtokyky, kalsium

Peltokaivo 90 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit​, koliformiset bakteerit, nitraatti, kalsium

Jätevesiepäily 150 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit​, koliformiset bakteerit, CODMn, nitraatti, ammonium, fosfori, kalsium

Väri 85 €

CODMn, mangaani, rauta, sameus, ulkonäkö, väriluku, kalsium

Öljyjakeet 135 €

Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40)

STM 401/2001

Laaja vesinäyte Sosiaali- ja terveysministeriön vaatimusten mukaan hinnoitellaan erikseen.

Tarvittaessa voidaan valita yksittäisiä tutkimuksia, laskutus hinnaston mukaan.

Vesinäytteistä voit lukea lisää www.ymparisto.fi sivujen vesitulkista:

Vesitulkki