Uusi kaivo ja kaivon perustaminen | Vesikaivohuolto Vipe Oy
Siirry sisältöön

Uusi kaivo ja kaivon perustaminen

Kaivon perustamiseen ja kaivonpaikan katsomiseen ei liity mystiikkaa

Maaperää tutkitaan maaston muotojen ja maalajien pohjalta ja niistä voidaan määrittää kaivolle paras paikka. Kaivo kannattaa tehdä alkavaan rinteeseen, jos sellainen tontilta löytyy.

Kaivon on hyvä sijaita tontin rauhallisimmalla kohdalla alkavassa rinteessä mahdollisimman kaukana rakennuksista ja jätevesijärjestelmistä. Huomioi sekä omat että naapureiden jätevesijärjestelmät, ojat, viljeltävät pellot sekä suolattavat tiet, joiden kaikkien tulee sijaita mahdollisimman kaukana kaivosta. Rakentamattomalla tontilla aloita työt aina juomavesiasioista, vasta sen jälkeen on rakennusten vuoro. Ota rakennuksen suunnittelussa huomioon mahdollinen vedenkäsittelytilan tarve, yleensä 0,5 m2 vähintään 150 cm korkeaa tilaa riittää. Sijoita samaan lattiakaivolliseen tilaan painesäiliö ja painekytkin.

Pohjaveden muodostuminen

Suomessa riittää vettä – 90 % kohteisiin on saatavissa hyvää vettä. Hyvään kaivoon vesi tulee pohjan kautta. Pohjavesi muodostuu taivaalta tulevasta vedestä, joka suodattuu maakerrosten läpi puhtaaksi, käyttökelpoiseksi vedeksi. Suomessa joka maaneliö tuottaa noin 60 cm pohjavettä vuodessa ja sitä muodostuu kaikkialle. Jääkausi on muovannut maaperäämme tiiviitä ja johtavia kerroksia, jotka edesauttavat pohjaveden muodostumisessa ja säilymisessä.

Vaihtoehtoja kaivon paikan määrittämiseen

Kaivopaikkatutkimuksen perusteella

Tutkitaan pohjaveden korkeus ja paikan maalajit ja määritetään niiden perusteella paras paikka kaivolle. Palvelu on saatavilla alaan erikoistuneilta yrityksiltä.

Maaston muotojen parusteella

Kaivo tehdään alkavaan rinteeseen, ei tasamaalle eikä liian ylös rinteeseen. Voidaan kaivaa myös koekuoppa.

Vipen ammattityönä

Määritämme paikan kaivollesi tuhansien kaivojen kokemuksella.

Ota yhteyttä!

Vaihtoehtoja veden hankintaan

  • Vipe Akva -siiviläputkikaivo
  • Betonirengaskaivo
  • Porakaivo
  • Vesiosuuskunta tai kunnallinen vesi – ota yhteyttä kuntaasi tai kaupunkiisi
Vipe Akva -siiviläputkikaivo

Vipe Akva

Vipe Akva -siiviläputkikaivo on tuotekehityksemme tulosta.

Vipe Akva tehdään saumattomasta ja turvallisesta PE-HD (polyeteeni) elintarvikemuovista. Vipe Akva on hygieninen ja pitkäikäinen kaivo. Sileä muovipinta on helppo huoltaa ja pitää puhtaana.

Vipe Akva on helppo kuljettaa, asentaa ja huoltaa. Se voidaan asentaa uusiin kaivoa vaativiin kohteisiin tai sillä voidaan saneerata vanha kaivo. Vipe Akva -siiviläputkikaivon perustaminen on huomattavasti helpompaa, turvallisempaa ja nopeampaa verrattuna perinteiseen betonirengaskaivoon.

Vipe Akvan paino on vain 295 kg. Vipe Akvan asentamisessa tehtävän kaivannon reunoja ei tarvitse tukea, koska kenenkään ei tarvitse asennuksen aikana laskeutua kuoppaan.

Tämä parantaa työturvallisuutta merkittävästi. Kaivo tulisi puhdistaa ja huoltaa 3–4 vuoden välein. Kaivohuollon voi teettää Vipen ammattilaisilla.

Katso Vipe Akvan esite

Katso Vipe Akvan asennusohje

betonirengaskaivon perustaminen

Betonirengaskaivo

Betonirengaskaivo on Suomessa yleisin kaivomuoto. Maassamme arvioidaan olen noin 450.000 kotitaloutta, jotka ottavat talousvetensä omasta rengaskaivosta.

Porakaivoon verrattuna rengaskaivon rakentaminen on edullisempaa ja huolto helpompaa. Rakentamalla kaivon huolellisesti ja huoltamalla sitä säännöllisesti rengaskaivo pysyy hyvässä kunnossa.

Kaivon alle tulee saada niin paljon kantavaa hiekkaa, että se kestää kaivon painon ja estää perusmaan työntymisen kaivoon. Betonirengaskaivossa tulee säännöllisesti huolehtia rekenteiden tiiviydestä ja että pinta- tai valumavesia rakenteista ei pääse kaivoon.

Kaivo tulisi puhdistaa ja huoltaa 3-4 vuoden välein. Kaivohuollon voi teettää Vipen ammattilaisilla.

Porakaivon perustaminen

Porakaivo

Mikäli tontti on hyvin kallioinen ja maata kallion päällä on alle 3 metriä, on valinta porakaivo.

Alueen veden laadusta voit kysyä oman kuntasi ympäristötoimesta. Säteilyturvakeskuksen (www.stuk.fi) kartoista selviää alueet, joille on turvallista tehdä porakaivo. Osassa maata arseeni, radon-, uraanipitoisuudet ovat haitallisen korkeita.

Porakaivo tehdään tontilla kohtaan, jossa maa-ainesta on noin 2 metriä kallion päällä, jolloin vesiputket voidaan lämpöeristää ja pintavesisuojaus voidaan tehdä kalliosta asti.

Porakaivojen ongelmina voidaan pitää radon- ja uraanipitoisuuksia, joita joissakin osissa Suomea esiintyy haitallisessa määrin. Kannattaa muistaa, että sadan metrin syvyydessä porakaivovesi on noin tuhat vuotta vanhaa. Myös porakaivon pumpun jumittuminen on joskus ongelmallista.

Jos kiinteistölle päädytään tekemään porakaivo, käänny Poratekin puoleen.