Suodattimet | Vesikaivohuolto Vipe Oy
Siirry sisältöön

Suodattimet

Kaivoveden suodatin valitaan aina tapauskohtaisesti. Oikeanlaisen vedensuodattimen valintaan vaikuttaa vedenkulutus ja sen sisältämät haitta-aineet. Rengaskaivojen yleisimmät haitta-aineet ovat rauta, mangaani ja humus. Porakaivoissa voi esiintyä arseenia. radonia ja uraania. Muita haitta-aineita ovat kalkki, rikkivety, kloridi, fluoridi sekä bakteerit.

Bakteereista pääsee eroon (jos bakteerit pääsevät kaivoon pintavesien mukana) kunnollisella kaivohuollolla ja huolehtimalla kaivon tiiveydestä. Raudan pitoisutta voi säännellä kunnollisella pohjasuodatuksella kaivossa.

Suosittelemme teettämään vesi-analyysin noin kolmen vuoden välein. Vesi-analyysin tulokset voivat antaa viitteitä kaivon mahdollisista vuodoista. Pohjavedenkin laatu voi muuttua ajan saatossa ja siksi on suositeltavaa varmistaa vetesi juomakelpoisuus säännöllisin väliajoin.

Jos et ole varma mikä suodatin olisi paras juuri sinun tarpeisiisi, soita ja kysy. Neuvomme mielellämme.

Rauta
Rautaa löytyy kaivovesistä ympäri Suomea niin rengaskaivoista kuin porakaivoistakin. Rautapitoisissa vesissä on usein myös mangaania. Rautainen tai ”ruosteinen” vesi värjää veden ruskehtavaksi ja veden seisoessa rautaa laskeutuu hiljalleen pohjalle muodostaen sakkaa. Rautainen vesi voi värjätä vesikalusteita ja rikkoa sitä käyttäviä kodinkoneita.

Mangaani
Mangaanipitoinen vesi on erittäin yleistä Suomen kaivovesissä. Mangaanin voi havaita vedessä mustina haituvina tai mustana sakkana. Tutkimusten mukaan liiallisen mangaanipitoisen veden juominen on todettu olevan yhteydessä kehitysikäisten lapsien joihinkin kehityshäiriöihin. Lapsilla on todettu oppimis- ja käyttäytymishäiriötä, alentunutta älykkyysosamäärää ja kömpelyyttä. Mangaani voi myös aiheuttaa ongelmia vesiteknisissä laitteissa ja pyykinpesussa.

Kalkki
Kalkkia voi esiintyä Suomessa kuntien vesiverkko vesissä ja joissakin kaivojen vesissä.
Veden kalkkipitoisuus ilmenee mm. valkeina täplinä veden kuivuessa pinnoilta. Kalkkipitoinen vesi voi tukkia ja hajottaa vesilaitteita ja lämpövastuksia.

Humus
Humusta ilmenee useammiten rengaskaivoissa ja järvivesissä. Humus on orgaanista ainetta ja päätyy veteen maaperästä tai pintavesistä. Humus voi antaa vedelle maan hajua tai makua sekä väriä. Lisäksi se voi rikkoa vettä käyttäviä koneita ja värjätä pyykkiä. Humus näkyy vesianalyysin tuloksissa CODmn- tai KMnO4-lukuna.

Järvivesi
Järvivesissä ilmenee usein humusta ja vaikka järvivesi olisi kirkasta voi se sisältää bakteereita, viruksia, loiseläimiä ja raskasmetalleja.

Rauta, Mangaani, Kalkki, Humus ja Järviveden suodatus

JM-44A

Rauta ja Mangaani
Tehokas vedensuodatin raudan ja mangaanin suodattamiseen kaivovedestä. Raudan suodatus kun pH on yli 7,0 ja mangaanin suodattamiseen kun pH on yli 7,5. Ei suolavirkistystä.
Tuote-esite

Hinta 1.290,-

KANKDF-44A

Humus, Rauta ja Mangaani
Humuksen, raudan ja mangaanin suodatus kaivovedestä yhdellä suodattimella!
Tuote-esite

Hinta 1.690,-

JMA-1054A

Rauta, Mangaani ja pH:n nosto
Raudan ja mangaanin suodatus vedestä ilman pH rajaa. Ei suolavirkistystä. Suodatettavat haitta-aineet: rauta ja mangaani, lisäksi pH:n korotus.
Tuote-esite

Hinta 1.380,-

KA-20A

Kalkki, Mangaani ja Rauta
Tehokas vedensuodatin/vedenpehmennin kalkin, raudan ja mangaanin suodattamiseen kaivon vedestä. Poistaa kalkin vedestä eikä vain muuta sen olomuotoa.
Tuote-esite

Hinta 1.290,-

pRO-1600 Käänteisosmoosi

Arseeni, Bakteerit, Fluoridi Humus, Järviveden suodatus, Kalkki, Kloridi, Mangaani, Rauta ja Uraani
Kaikki suodatustarpeesi yhdellä käänteisosmoosilaitteella!
Tuote-esite

Hinta 2.490,-

KAH-44A

Humus, Rauta ja Mangaani
Vesisuodatin poistaa vedestä tehokkaasti humusta sekä rautaa ja mangaania.
Tuote-esite

Hinta 1.450,-

JM-54A

Mangaani ja Rauta
Tehokas vedensuodatuslaite suuremman vedenkulutuksen kohteisiin raudan suodattamiseen kun pH on yli 7,0 ja mangaanin suodattamiseen kun pH on yli 7,5. Ei suolavirkistystä.
Tuote-esite

Hinta 1.650,-

KA-44A

Kalkki, Mangaani ja Rauta
Erinomainen vedensuodatin kalkin, raudan ja mangaanin poistoon. Sopii kaivo- ja kunnallisveden suodattamiseen.
Tuote-esite

Hinta 1.390,-

HM-20A

Humus ja Järviveden suodatus
Vedensuodatin humuksen poistoon vedestä. HM-vedensuodattimet poistavat vedestä humusta tehokkaasti.
Tuote-esite

Hinta 1.390,-

HM-44A

Humus ja Järviveden suodatus
Vedensuodatuslaite humuksen poistamiseen kaivosi vedestä, kun vesi sisältää paljon humusta.
Tuote-esite

Hinta 1.490,-

KANKDF-54A

Humus, Kalkki, Mangaani, Rauta ja Rikkivety
Soveltuu raudan, mangaanin ja humuksen poistoon. Poistaa kaivovedestä myös rikkivedyn aiheuttamaa mädäntyneen kananmunan hajua.
Tuote-esite

Hinta: Pyydä tarjous!

Bakteerit
Bakteereita ilmenee harvemmin porakaivojen vedessä mutta ovat yleisiä rengaskaivoissa.
Yleisimmät bakteerit vedessä ovat escheria coli, enterokokki ja koliformiset bakteerit.
Koliformisten bakteerien ilmeneminen kertoo yleensä pintavesien pääsystä kaivoon.
Escheria coli ja enterokokki bakteerien löytyminen viittaa jätevesien päässeen kaivoon.
Bakteerien hävittämiseen käytetään yleensä UV-valo desinfiointilaitteita tai käänteisosmoosilaitetta.

Bakteerit

pRO-1600 Käänteisosmoosi

Arseeni, Bakteerit, Fluoridi Humus, Järviveden suodatus, Kalkki, Kloridi, Mangaani, Rauta ja Uraani
Kaikki suodatustarpeesi yhdellä käänteisosmoosilaitteella!
Tuote-esite

Hinta 2.490,-

UV-2700

Bakteerit
PHILIPS:n UV-Valolla varustettu vedensuodatin bakteerien ja viruksien poistamiseksi koko rakennuksen vesistä. Veden maksimi virtaama 2700l/h.
Tuote-esite

Hinta 380,-

Arseeni
Arseeni vedessä on hajuton, mauton ja väritön haitta-aine. Arseenin voi havaita vedessä ainoastaan vesi-analyysin avulla. Arseenia ilmenee Suomen kallio- ja maaperässä ja se voi liueta alueen pohjaveteen. Sitä on pääosin havaittu lounais-, kaakkois- ja etelä-Suomessa.
Arseenin pitkäaikainen nauttiminen nostaa riskiä sairastua ihosyöpään tai sisäelinten syöpään kuten virtsarakon syöpään. Suuret arseenipitoisuudet vedessä voivat myös vaikuttaa verenkiertoon ja maksan toimintaan.

Radon
Radon on radioaktiivinen alkuaine ja sitä voi ilmetä pohjavedessä lähes ympäri Suomen. Radon on vedessä hajuton, mauton ja väritön kaasu ja sen pitoisuuden vedessä voi määrittää ainoastaan vesi-analyysin avulla. Radonin säteily voi vaurioittaa DNA:ta ja aiheuttaa syöpää. Suihkussa radon-kaasu leviää tilaan ja  voi aiheuttaa mm. keuhkosyöpää hengitettynä. Juotuna se altistaa koko ruoansulatuskanavan syöpäriskille.

Uraani
Uraani on vedessä hajuton, mauton ja väritön ja sen voi havaita vedessä ainoastaan vesi-analyysin avulla. Uraani liukenee veteen kallioperästä ja sitä esiintyy ympäri Suomen mutta eniten sitä on havaittu Uudellamaalla, Salpausselän alueella ja etelä-Suomessa. Uraanin säteily vedessä ei ole ihmisille terveysriski. Uraanipitoisen veden nauttiminen kohottaa verenpainetta ja pitkäaikainen altistuminen vahingoittaa munuaisia. Uraani kertyy luustoon ja voi vahingoittaa sitä.

Rikkivety
Rikkivety on vedessä kaasuna ja aiheuttaa mädän kananmunan hajua. Rikkivety ei ole terveydelle haitallinen mutta sen ominaishaju voi olla erittäin epämiellyttävä. Rikkivetyä ilmenee kaivoissa ympäri Suomen.

Arseeni, Radon, Uraani ja Rikkivety

AS-44A

Arseeni
Arseenin poisto koko talon vedestä. Arseenipitoisen veden juominen lisää syöpäriskiä.
Tuote-esite

Hinta 1.630,-

pRO-1600 Käänteisosmoosi

Arseeni, Bakteerit, Fluoridi, Humus, Järviveden suodatus, Kalkki, Kloridi, Mangaani, Rauta ja Uraani
Kaikki suodatustarpeesi yhdellä käänteisosmoosilaitteella!
Tuote-esite

Hinta 2.490,-

AK-54A

Radon ja Rikkivety
Aktiivihiilisuodatin joka soveltuu radonin poistoon suuren suodatusmassa määränsä ansiosta. Poistaa vedestä myös rikkivetyä sekä parantaa veden hajua, väriä ja makua.
Tuote-esite

Hinta 1.590,-

UA-20A

Uraani
Uraanin poisto kaivon vedestä. Vedensuodatin poistaa tehokkaasti uraanin koko rakennuksen vedestä.
Tuote-esite

Hinta 1.550,-

UA-44A

Uraani
Tämä suodatin soveltuu uraanin poistoon erinomaisesti varsinkin silloin, kun uraanin määrä on erityisen suuri.
Tuote-esite

Hinta 1.750,-

KANKDF-44A

Humus, Mangaani, Rauta ja Rikkivety
Humuksen, raudan ja mangaanin suodatus kaivovedestä yhdellä suodattimella!
Tuote-esite

Hinta 1.690,-

Jalovesi Ilmastusputki

Rikkivety
Ilmastuputki on todistetusti tehokas rikkivedyn poistaja vedestä. Rikkivety aiheuttaa veteen pahaa (mädäntyneen kananmunan) hajua.
Tuote-esite

Hinta 690,-

KANKDF-54A

Humus, Kalkki, Mangaani, Rauta ja Rikkivety
Soveltuu raudan, mangaanin ja humuksen poistoon. Poistaa kaivovedestä myös rikkivedyn aiheuttamaa mädäntyneen kananmunan hajua.
Tuote-esite

Hinta: Pyydä tarjous!

Kloridi
Kloridia voi löytyä niin rengas- kuin porakaivoistakin. Kloridia löytyy useimmiten kaivoista, jotka sijaitsevat rannikolla meren läheisyydessä ja suurina määrinä se voi aiheuttaa veteen suolaista makua. Kloridi aiheuttaa korroosiota putkistoissa.

Fluoridi
Fluoridia löytyy kaivovesistä ympäri Suomen. Korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa hammaskiilteen heikkenemistä ja edesauttaa hampaiden reikiintymistä. Korkea fluoridipitoisuus vaikuttaa myös luiden koostumukseen ja kasvattaa näin luiden murtumisriskiä. Fluoridi on terveysriski erityisesti lapsille ja nuorille.

Kloridi ja Fluoridi

pRO-1600 Käänteisosmoosi

Arseeni, Bakteerit, Fluoridi Humus, Järviveden suodatus, Kalkki, Kloridi, Mangaani, Rauta ja Uraani
Kaikki suodatustarpeesi yhdellä käänteisosmoosilaitteella!
Tuote-esite

Hinta 2.490,-